8.9 " LCD Ekranlı PDKS Cihazı

•  Proximity ya da mifare kart okuyuculu olmalıdır.

•  Giriş - çıkış için ayrı ayrı toplam da iki okuyuculu olmalıdır.

•  İdarenin daha sonra istemesi halinde parmak izi, mifare kart okuyucusu takılabilmelidir.

•  Enerji kesilmesi durumunda kaydedilmiş verileri muhafaza edebilmelidir.

•  Network bağlantısı olmadığında tanımlamalar ve resimli ya da resimsiz hareket kayıtlarını en az 16 GigaByte disk ra da hafızasında tutabilmeli. (Offline çalışma kapasitesi) Tekrar merkez sunucu ile bağ kurulduğu anda otomatik olarak verileri merkez sunucuya gönderebilmelidir.

•  8.9" LCD ekranlı olmalı.

•  LCD ekran üzerinde Kabul, Red, Hazır yazabilmeli, Tarih-saat, Gün görünebilmeli, Hareket yapılınca yapanın ismini yazmalı, o kişiye ait mesajı yazmalı, sesli olarak hareket şeklini söylemeli, hareketi yapanın resmini çekip, hareketle eşleştirmeli, önceden kayıtlı kişiye ait resmi göstermelidir.

•  Fonksiyon tuşları ile birlikte rakam tuş takımı paneli olmalı. Personel önceden tanımlanmış numarasını girerek geçiş hareketi yapabilmelidir. Bu durumda kartını okutmuş gibi işlem yapabilmelidir.

•  Gerektiğinde turnikeyi çift yönlü yönetebilmek ve harici ışık, pano vs. yönetmek için en az üç adet kuru kontak çıkışı olmalı, Resmi kendi üzerindeki tümleşik kamerası sayesinde çekebilmelidir.

•  Fonksiyon tuşu kullanarak giriş - çıkış okuyucularını nöbet giriş - çıkış haline dönüştürebilmelidir.

•  Merkezi sistem üzerinden personel tanımlaması ve cihaz konfigürasyonları yapılabilmelidir.

•  Merkezi sistem sunucu bilgisayarının gönderdiği mesajları LCD ekranında gösterebilmeli.
(Vardiyasına uygun olmayan hareketleri, hatalı hareketleri giriş yapmadan çıkış, arka arkaya giriş, şu kadar geç kaldınız , ... vs. )

•  Mükerrer geçişleri engellemek için giriş yapmadan çıkış yapmama / çıkış yapmadan giriş yapmama (anti-passback) özelliği olmalıdır.

•  Merkezi sistemle ilave bilgisayar olmadan Ethernet üzerinden haberleşmelidir.