PDKS ® PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ | Personel Takip Programı
PDKS
KYN - 0901

» Ürünümüz "PDKS - 0901" konusuyla ilgili Avrupa Birliği Yönergelerini ve CE Markalama
   Yönetmeliklerini sağladığına dair CE Belgesi mevcuttur.
» 0,3 saniyede kart okuma ve hafizadan kayit bulma özelligine sahiptir.
» İstenilmesi durumunda kamera ile geçiş yapan personelin resmini çekerek, geçiş yapılan zaman ile    ilgili personeli eşleştirir.
KYN-0901
» Giriş-çıkış için ayrı ayrı toplam da iki okuyuculudur.
» Enerji kesilmesi durumunda kaydedilmiş verileri muhafaza eder.
» Üzerine 18.000 e kadar personelin adı - soyadı ve kişiye verilecek mesaj tanımlanabilir. Ayrıca Network bağlantısı olmadığı    durumlarda hafızasında 45.000 e kadar hareketi tutma özelliğine sahiptir. (Off-line çalışma kapasitesi).
» Kabul, Red anlamına gelen en az 2 adet farklı renklerde ışık veren led mevcuttur.Ayrıca Hazır anlamına gelen ilave led    mevcuttur.
» LCD ekran üzerinde tarih - saat, gün görünür. Hareket yapılınca yapanın ismi ve varsa o kişiye ait mesaj ekranda çıkar.
   Sesli ve ışıklı hareketin yapıldığı uyarısını verir.
» Fonksiyon tuşları ile birlikte rakam tuş takımı paneli mevcuttur. Personel önceden tanımlanmış numarasını girerek geçiş    hareketi yapar. Bu durum da kart okutmak ile şifreli giriş arasında herhangi bir fark yoktur.
» Turnike, bariyer ve kapı yönetimi yapabilir.
» Gerektiğinde turnikeyi çift yönlü yönetebilmek ve harici ışık, pano vs. yönetmek için en az iki adet kuru kontak çıkışı mevcuttur.
» Fonksiyon tuşu kullanarak Giriş-Çıkış okuyucularını, Nöbet Giriş-Çıkış haline dönüştürme olanağı mevcuttur. (Hastanelere Özel)
» Merkezi sistem üzerinden personel tanımlaması ve cihaz konfigürasyonu yapar.
» Merkezi Sistem Sunucu bilgisayarının gönderdiği mesajları LCD ekran üzerinde gösterir. (Vardiyasına uygun olmayan    hareketleri, hatalı hareketleri, giriş yapmadan çıkış, arka arkaya giriş, şu kadar geç kaldınız, ....., vs.)
» Mükerrer geçişleri engellemek için (anti-passback), giriş yapmadan çıkış yapmama / çıkış yapmadan giriş yapmama    özelliği mevcuttur.
» Merkezi sistemle ilave bilgisayar olmadan ethernet üzerinden haberleşir.
KYN - 0805

» Ürünümüzde konusuyla ilgili Avrupa Birliği Yönergelerini ve CE Markalama Yönetmeliklerini
   sağladığına dair CE Belgesi mevcuttur.
» 0,5 saniyede resim çekme ve hafızadan kayıt bulma özelliğine sahiptir.
» Giriş-çıkış için ayrı ayrı toplam da iki okuyuculudur.
» Enerji kesilmesi durumunda kaydedilmiş verileri muhafaza eder.
KYN-0805
» Network bağlantısı olmadığında tanımlamalar ve resimli ya da resimsiz hareket kayıtlarını, en az 16 GigaByte diskte ya da    hafızasında tutar. (Off-line çalışma kapasitesi) Tekrar Merkez sunucu ile bağ kurulduğu anda otomatik olarak verileri merkez    sunucuya gönderir.
» LCD ekran üzerinde Kabul, Red, Hazır yazılıdır. Tarih-saat, gün ekran üzerinde görünür. Hareket yapılınca yapanın ismi,    varsa o kişiye ait mesaj ekranda çıkar. Sesli olarak hareket şeklini söyler, hareketi yapan personelin resmini çeker. Önceden    kayıt edilmiş, kişiye ait resim ile hareket anında çekilen resim eşleştirilir .
» Fonksiyon tuşları ile birlikte rakam tuş takımı paneli mevcuttur. Personel önceden tanımlanmış numarasını girerek geçiş    hareketi yapar. Bu durum da kart okutmak ile şifreli giriş arasında herhangi bir fark yoktur.
» Turnike, bariyer ve kapı yönetimi yapar.
» Gerektiğinde Turnikeyi çift yönlü yönetebilmek ve harici ışık, pano vs. yönetmek için en az iki adet kuru kontak çıkışı mevcuttur.
» Fonksiyon tuşu kullanarak Giriş-Çıkış okuyucularını, Nöbet Giriş-Çıkış haline dönüştürme olanağı mevcuttur. (Hastanelere Özel)
» Merkezi sistem üzerinden personel tanımlaması ve cihaz konfigürasyonu yapar.
» Merkezi Sistem Sunucu bilgisayarının gönderdiği mesajları LCD ekran üzerinde gösterir. ( Vardiyasına uygun olmayan    hareketleri, hatalı hareketleri, giriş yapmadan çıkış, arka arkaya giriş, şu kadar geç kaldınız , ....., vs. )
» Mükerrer geçişleri engellemek için (anti-passback), giriş yapmadan çıkış yapmama / çıkış yapmadan giriş yapmama    özelliği mevcuttur.
» Merkezi sistemle ilave bilgisayar olmadan ethernet üzerinden haberleşir.
» Duvara montaj veya Ayaklı Kiosk olarak montaj seçenekleri mevcuttur.
PN - 1004

» 125 KHz Proxy veya MiFare kartlar olmak suretiyle 8 adet kart okuyucu arayüzü mevcuttur.
» Dış birimlerin kontrolü için 8 Adet kuru kontak çıkışı mevcuttur.
» Kapı açık-kapalı durumu, yangın alarmı gibi çevre birimlerinden elde edilecek bilgileri    değerlendirebilmek için 8 Adet dijital giriş mevcuttur.
» Panel merkezi sistemle IP üzerinden haberleşir.
PN-1004
» Panel üzerindeki LCD ekranda;
   - Tarih, Saat
   - Merkezi sistemle haberleşme durumu
   - Dijital girişlerin anlık durumları
   - Herhangi bir geçiş noktasından gerçekleşen işleme ait bilgiler (kart-no, kapı-no, geçiş durumu) görüntülenebilmektedir.
» Kullanıcı kayıtları ve hareket işlemlerine ait veriler panel üzerinde ki hafıza biriminde depolanabilmektedir.
» Merkezi sistemle haberleşmenin kesilmesi durumunda panel Off-Line olarak çalışabilmektedir. Bağlantı sağlandığında panel    hafızasında ki bilgiler merkezi sisteme otomatik olarak aktarılır.
» Enerji kesilmesi durumunda kaydedilmiş bilgiler muhafaza edilmektedir.
» Panel yazılımı IP üzerinden güncellenebilmektedir.

Merkez: Üniversiteler Mah. 1596. Cad. 1.Ar-Ge Binası No:97 Zemin Kat Ofis No:9 Beytepe Çankaya / ANKARA
Şube: Batı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok No: 195 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA   |   Tel: 0 312 911 30 33 Faks: 0 312 397 79 44
E-mail: teknikdestek@personeltakip.com